Projekty PV

Jako firma prowadząca development kompleksowo przygotowujemy dokumentację związaną z wykonaniem projektów o powierzchni powyżej 1 ha. Pozyskujemy decyzję w zakresie:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • decyzji o warunkach zabudowy
 • warunków przyłączenia
 • pozwolenia na budowę

Natomiast dzięki spółce Sitarsky Energy wybudujemy każdą instalację pod klucz wraz z usługą serwisową.

Dyrektor rozwoju i sprzedaży projektów PV Michał Binkowski.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, oferujmy prowadzenie dewelopmentu projektów farm fotowoltaicznych na który składa się:
Wsparcie
 • szczegółowa analiza prawna dotycząca przedmiotowego zagadnienia,
 • analiza potencjalnych lokalizacji farm fotowoltaicznych pod kątem możliwości terenowych oraz uzyskania warunków przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej,
 • zabezpieczenie terenów pod lokalizację farm fotowoltaicznych – pozyskiwanie (zakup lub dzierżawa) terenów pod budowę farm fotowoltaicznych,
Analizy
 • zabezpieczenie trasy kabla energetycznego (służebności przesyłu),
 • analiza lokalizacji pod kątem istotnych czynników klimatycznych dla lokalizacji projektu – średnioroczne nasłonecznienie, temperatura powietrza, zanieczyszczenie,
 • analizy umożliwiające wybór odpowiedniej technologii paneli fotowoltaicznych,
Procedury
 • komunikacja z lokalnymi społecznościami (lokalne władze i mieszkańcy) przed i podczas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej,
 • planowanie infrastruktury towarzyszącej dla farm fotowoltaicznych,
 • inicjalizacja i prowadzenie procedur planistycznych.

Projekty PV

Kompleksowe doradztwo środowiskowe w zakresie przygotowania projektów farm fotowoltaicznych, obejmujące: wstępną waloryzację przyrodniczą terenu farmy fotowoltaicznej, wskazanie mocnych i słabych stron projektu, określenie koniecznych do przeprowadzenia administracyjnych procedur środowiskowych, wskazanie zakresu koniecznych do wykonania dalszych analiz środowiskowych, ocena wykonywana jest na podstawie analizy kartograficznej, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych analiz środowiskowych, Ponadto dewelopment projektów zapewnia doradztwo w zakresie wyboru dostawcy technologii, inicjalizację i prowadzenie procedur zmierzających do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej i wydania pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego, wsparcie przy tworzeniu biznesplanów przedsięwzięcia dla Inwestora, obsługę formalno-prawną inwestycji na wszystkich etapach jej realizacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.