Program Czyste Powietrze

Program ma na celu poprawi臋 jako艣ci powietrza oraz zmiejszenie emisji gaz贸w cieplarnianych dzi臋ki wymianie 藕r贸de艂 ciep艂a. Okres wdra偶ania programu przewidziany jest na lata 2018 – 2030. Przeznaczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych, dom贸w jednorodzinnych. Dotacja mo偶e wynosi膰 do 27 000 z艂聽 na urz膮dzenia, materia艂y czy us艂ugi. Bud偶et programu to a偶 103 miliardy z艂otych.

Przedsi臋wzi臋cie obejmuj膮ce demonta偶 nieefektywnego 藕r贸d艂a ciep艂a na paliwo sta艂e oraz zakup i monta偶 pompy ciep艂a typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciep艂a do cel贸w ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mog膮 by膰 wykonane (dopuszcza si臋 wyb贸r wi臋cej ni偶 jednego elementu z zakresu):
鈥 demonta偶 oraz zakup i monta偶 nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektor贸w s艂onecznych),

鈥 zakup i monta偶 mikroinstalacji fotowoltaicznej,

鈥 zakup i monta偶 wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep艂a,

鈥 zakup i monta偶 ocieplenia przegr贸d budowlanych, okien, drzwi zewn臋trznych, drzwi/bram gara偶owych (zawiera r贸wnie偶 demonta偶),

鈥 dokumentacja dotycz膮ca powy偶szego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegr贸d budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Program M贸j Pr膮d

Celem programu jest zwi臋kszenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciep艂a) oraz zwi臋kszenie efektywno艣ci zarz膮dzania energi膮 elektryczn膮 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsi臋wzi臋cia musz膮 przyczynia膰 si臋 do realizacji krajowego celu dotycz膮cego udzia艂u OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii og贸艂em oraz musz膮 zapewnia膰 poszanowanie 艣rodowiska i ochron臋 krajobrazu (co jest mo偶liwe zw艂aszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej). Program realizowany b臋dzie w latach 2021 – 2023.

Przedsi臋wzi臋cia polegaj膮ce na zakupie i monta偶u mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, s艂u偶膮cych na potrzeby istniej膮cych budynk贸w mieszkalnych.

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga przys艂uguje podatnikom, kt贸rych dochody s膮 opodatkowane zgodnie ustaw膮 o podatku dochodowym od os贸b fizycznych wed艂ug skali podatkowej lub wed艂ug jednolitej 19% stawki podatku (art. 26h tej ustawy) oraz op艂acaj膮cym rycza艂t od przychod贸w ewidencjonowanych zgodnie z ustaw膮 o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy).

Dotacja oraz ulga s膮 instrumentami niezale偶nymi od siebie, wspieraj膮cymi przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne. Katalog koszt贸w kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze okre艣lony zosta艂 odr臋bnie od katalogu koszt贸w odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporz膮dzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie okre艣lenia wykazu rodzaj贸w materia艂贸w budowlanych, urz膮dze艅 i us艂ug zwi膮zanych z realizacj膮 przedsi臋wzi臋膰 termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa!

Przesy艂aj膮c nam dane kontaktowe wyra偶asz zgod臋 na przekazanie za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej (w szczeg贸lno艣ci na podany adres email lub numer telefonu) informacji handlowych zgodnie z Ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144 poz. 1204.)