Fotowoltaika

Fotowoltaika

Fotowoltaika 900 425 Sitarsky

Energia słoneczna to najczystszy rodzaj energii, jaką możemy wykorzystać obecnie i w przyszłości. Jest to również jedno z najpotężniejszych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Oba systemy wykorzystują energię słoneczną i są do siebie podobne z wyglądu i sposobu instalacji. Fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną, natomiast kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do ogrzania wody.

Panele fotowoltaiczne są bardziej uniwersalne, ponieważ wyprodukowany przez nie prąd możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Zaletą paneli fotowoltaicznych jest brak wpływu temperatury otoczenia na efektywność produkowania energii. Czy to zima czy lato, panele działają tak samo. Ze względu na ilość słońca na niebie, najwięcej energii produkowane jest od kwietnia do września. Należy zaznaczyć, że panele fotowoltaiczne będą działały również w pochmurne dni.

Nie musimy się też przejmować czyszczeniem paneli – przy odpowiednim nachyleniu instalacji, intensywne deszcze powinny zapewnić samoczyszczenie paneli.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Występują dwa rodzaje instalacji:

  • Fotowoltaika podpięta do sieci energetycznej (on grid)
    Taki rodzaj instalacji fotowoltaicznej kieruje całą wytworzoną energię do sieci energetycznej. Właściciel instalacji korzysta później z energii sieci elektrycznej za darmo (pobiera energię, którą sam wytworzył). Możliwa jest również sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej do sieci.
  • Fotowoltaika niezależna (wyspowa; off grid)
    Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej działa niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Właściciel instalacji produkuje własną energię elektryczną, magazynuje ją w akumulatorach i bateriach systemu fotowoltaicznego i dostarcza ją bezpośrednio do urządzeń elektrycznych.

Warto zaznaczyć, że po nowelizacji prawa energetycznego w Polsce, funkcjonuje już wymóg posiadania działalności gospodarczej w celu samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej.