Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – czy to się opłaca?

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – czy to się opłaca?

Świat zmierza w stronę zrównoważonego rozwoju, a odnawialne źródła energii są jednym z najważniejszych elementów tej transformacji. Jeśli jesteś właścicielem gruntów, możesz stać się częścią energetycznej rewolucji. Dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne to sposób na stały dochód bez konieczności inwestowania. Z drugiej strony rozwiązanie to jest korzystne także dla firm lub osób prywatnych, chcących założyć instalację fotowoltaiczną. Ale jak to wygląda w praktyce i czy takie rozwiązanie w ogóle się opłaca? Przeanalizujmy je krok po kroku.

Spis treści

Jak działa dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę?

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne polega na udostępnieniu działki lub innego terenu firmie bądź innemu podmiotowi zajmującemu się instalacją i eksploatacją paneli słonecznych. Przedsiębiorstwo przeprowadza wszystkie niezbędne prace, włącznie z przygotowaniem powierzchni, uzyskaniem potrzebnych pozwoleń, a także montażem oraz konserwacją instalacji. W zamian za możliwość korzystania z powierzchni jej właściciel otrzymuje regularną należność finansową.

Korzyści dla właścicieli gruntów

Dla właściciela powierzchni dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to przede wszystkim stały dochód i możliwości zagospodarowania przestrzeni, która wcześniej była nieużywana. Opłaty dzierżawne są zazwyczaj ustalane na poziomie kilkuset do kilku tysięcy złotych za hektar rocznie, w zależności od lokalizacji oraz warunków umowy. Co ważne, osoba wynajmująca grunt nie ponosi ryzyka inwestycyjnego związanego z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej – to firma dzierżawiąca bierze na siebie wszelkie ryzyko oraz związane z eksploatacją koszty. To tylko niektóre z pozytywnych aspektów udostępniania ziemi pod instalacje fotowoltaiczne. Do pozostałych zaliczyć możemy jeszcze:

dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę

Korzyści dla firm zakładających farmy fotowoltaiczne

Z drugiej strony dla firm lub innych podmiotów chcących założyć farmę paneli solarnych również korzystne jest wypożyczanie terenu pod to przedsięwzięcie. Wówczas przedsiębiorstwo nie musi nabywać nieruchomości. Kolejnym istotnym aspektem jest czas, odgrywający tutaj ważną rolę. Wydzierżawienie gleby jest zdecydowanie szybsze, a przez to atrakcyjniejsze dla firm niż kupno własnej ziemi.

Obie strony, zarówno właściciele ziemi, jak i firmy, zyskują na takiej współpracy, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska, a także promowania zrównoważonego rozwoju. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to inwestycja w przyszłość, która nie tylko się opłaca, ale również tworzy fundamenty dla bardziej ekologicznej gospodarki energetycznej. Rozważając wszystkie korzyści, jakie niesie ze sobą ta forma współpracy, można śmiało stwierdzić, że jest to rozwiązanie godne uwagi i wdrożenia.