Net-billing, czyli nowy system rozliczania fotowoltaiki

Net-billing, czyli nowy system rozliczania fotowoltaiki

W lipcu został w pełni wdrożony nowy system rozliczania energii z fotowoltaiki – net-billing! Chociaż przepisy wprowadzające go zostały ustanowione wcześniej, a jego implementacja trwa od pewnego czasu, wciąż istnieją pewne niejasności. Głównie dotyczą one sposobu rozliczania energii przekazywanej z instalacji fotowoltaicznej do sieci wśród dotychczasowych użytkowników oraz nowych prosumentów. W niniejszym artykule chcielibyśmy dokładnie wyjaśnić wszystkie aspekty tego systemu. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe informacje

podstawowe informacje1 kwietnia 2022 roku weszła w życie istotna nowelizacja ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, co sprawiło, że sposób rozliczania nadwyżek energii przekazywanych do sieci znacznie się zmienił. Net-billing zastąpił system opustów i obowiązuje nowych prosumentów, czyli wszystkich, którzy zainstalowali fotowoltaikę po dacie wprowadzenia ustawy w życie. To istotny krok w rozwoju technologii, zachęcający do korzystania z odnawialnych źródeł energii! System opiera się na bilansie energii kupowanej i oddawanej do sieci. Najprościej mówiąc – energię przekazywaną można sprzedać w zamian za określoną według aktualnych stawek kwotę, natomiast w momencie jej pobierania prosument płaci za nią tak jak każdy inny odbiorca. Co ważne, saldo wynikające z tych transakcji jest potrącane od rachunku za prąd. Zasady net-billingu są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku wcześniejszego net-meteringu, głównie ze względu na zmienność cen energii. Niemniej jednak ci, którzy uruchomili swoje przydomowe elektrownie słoneczne przed 31 marca 2022 roku, nadal mogą zarządzać nadwyżkami energii według wcześniejszego systemu rozliczeń przez okres 15 lat od daty podłączenia swojej instalacji do sieci.

Jak to dokładnie działa?

W systemie net-billingu energia dostarczana do sieci jest przeliczana na wartość pieniężną wyrażoną w złotówkach. Ta wartość zostaje zarejestrowana na wirtualnym koncie prosumenta, którym zarządza dostawca energii. To konto, znane jako depozyt prosumencki, służy do uregulowania płatności za energię elektryczną pobieraną z sieci. Istnieje okres ważności depozytu wynoszący 12 miesięcy od daty wpłynięcia środków na konto. W tym czasie nowe wpłaty są dokonywane za energię wyprodukowaną w kolejnych miesiącach, ale pierwszeństwo ma wykorzystanie środków z depozytu o najstarszej dacie. Po upływie roku, jeśli nie uda się zużyć całości zgromadzonych środków, prosument otrzyma zwrot w wysokości 20% ich wartości. Ten mechanizm ma na celu ochronę przed zamontowaniem zbyt dużej instalacji fotowoltaicznej oraz zachęca do efektywnego wykorzystywania zgromadzonych środków.

Czy to korzystna zmiana?

Tego typu forma rozliczenia zdecydowanie niesie za sobą wiele korzyści, a kluczowym aspektem jest kontrola każdego użytkownika technologii nad przydomową elektrownią, w kwestiach takich jak chociażby zużycie i produkcja energii. W końcu taki układ sprawia, że klient tak naprawde staje się producentem, sprzedając energię wytworzoną przez swoje panele. Zarobione środki trafiają do wirtualnej skarbonki, a gdy produkcja energii nie jest wystarczająca, konsument ma zawsze możliwość skorzystania ze zgromadzonych zapasów bądź zakupienia dodatkowej energii elektrycznej.

Nowoczesna forma rozliczania za przydomową elektrownię nie jest tak skomplikowana, jak może nam się wydawać w pierwszej chwili. To nowoczesny i transparentny system oparty na jasnych warunkach. Dla nowych prosumentów będzie nie tylko ekonomiczną, opłacalną inwestycja, ale także szansą na aktywny udział w zrównoważonym modelu energetycznym!